Välkommen till WITS

Affärsdriven IT-Utveckling | IT-Driven Affärsutveckling

Effektiv kundkommunikation

Är du redan nöjd med hur ni hanterar era kunder?– Bra, läs vidare!

Läs mer

Tekniken OCH Affären

Vi har både bred och djup erfarenhet kring digitala lösningar, integrationer och systemanalyser i kombination med marknadsteori både ifrån högskolor och IHM och praktik ifrån kundernas verklighet
CIO + CMO = CDO

Läs mer

OUTSOURCING ELLER INSOURCING

Hyr en CIO för en dag.
Hyr en helt egen utvecklingsavdelning i en vecka. Lägg ut förvaltning till en annan tidszon.
Vilka behov har ni? Kortsiktiga och långsiktiga.

Hyr en CIO för en dag
Kundprocessen

Är du nöjd med hur ni hanterar era kunder?

Då återstår bara frågan om kunderna tycker samma sak, känner dom sig omhändertagna? Kommunicerar ni med dem i rätt kanal, i rätt tid med rätt budskap?För att verkligen kunna ta hand om dina kunder måste du hantera, kategorisera och klassificera dem, gärna på ett strukturerat, eller varför inte automatiserat, sätt. Det handlar ju om att vårda kunden, att få hen att känna sig sedd och gärna lite unik.Då återstår bara frågan om kunderna tycker samma sak, känner dom sig omhändertagna? 

Kommunicerar ni med dem i rätt kanal, i rätt tid med rätt budskap?För att verkligen kunna ta hand om dina kunder måste du hantera, kategorisera och klassificera dem, gärna på ett strukturerat, eller varför inte automatiserat, sätt. Det handlar ju om att vårda kunden, att få hen att känna sig sedd och gärna lite unik.

WITS.NU

Hantera

För att verkligen kunna ta hand om dina kunder måste du hantera, kategorisera och klassificera dem, gärna på ett strukturerat, eller varför inte automatiserat, sätt. Det handlar ju om att vårda kunden, att få hen att känna sig sedd och gärna lite unik

WITS.NU

Kommunicera

När du är duktig på att hantera dina kunder så är det dags att kommunicera med dem.
Kommunikationen skall förstås vara personlig och relevant  
– Hur gör ni det idag? 

WITS.NU

Integrera

Många företag har redan olika system och processer som var för sig fungerar bra, kanske perfekt eller bara hjälpligt. Den riktiga utväxlingen får man när allting hänger ihop – är integrerat!

WITS.NU

Automatisera

Är du duktig på att hantera dina kunder och att kommunicera med dem – så skall dessa rutiner förstås automatiseras.
Då får ni tid över till att justera budskapet och erbjudandet istället för att slå i pärmar och bevaka almanackan.

Är du nöjd med hur ni hanterar era kunder?

CIO + CMO  = CDO

Digitaliseringen pågår för fullt. Kundernas eller medlemmarnas förväntningar ökar ständigt och man läser bara information som är riktad och relevant . För att verkligen nå ut så behöver  man kombinera marknadsstrategier, kommunikationsstrategier och IT-strategerier. Man måste ha full koll både på Affären och Tekniken.

Tekniken OCH Affären

Vi kan erbjuda kunskap både kring er process och era marknadsutmaningar och vägen till att förverkliga förändringen.

Vi har både bred och djup erfarenhet kring digitala lösningar, integrationer och systemanalyser.
i kombination med marknadsteori både ifrån högskolor och IHM
med praktik ifrån kundernas verklighet.

Kontakta oss

Byte av CRM-system

Från MySoft ill Salesforce

Automatiserad Dopprocess

Lösning för Svenska Kyrkan

1) Behovsanalys 2) Upphandling 3) Implementation

BUI-Projekt

Några referenser

Vi har genom åren arbetet med både större och mindre kunder i olika typer av projekt och har en därför ett antal referenser. Kontakta oss så slussar vi er vidare!

“Jag har använt WITS i flera projekt och det känns alltid tryggt och säkert.
Dom förstår snabbt vad jag egentligen frågar efter och sätter mina kunder i centrum.
När vi byggde om vår Webshop, med en helt ny responsiv design och ett modernt digitalt arkiv, så såg WITS till att hela projektet levererades i tid och enligt budget.”

– J.L.

“En förändring innebär inte alltid en förbättring. Men en förbättring inleds alltid med en förändring. ”
Detta har WITS verkligen förstått. Alla våra samarbeten har gått över förväntan tack vare vårt gemensamma fokus på att verkligen förstå kundens affär.

Antonio S.

“Samarbetet med Wits underlättade vårat ITarbete och framför allt så gick det snabbt! Kunniga inom området och effektiva i arbetet, vi hoppas att våra nya system kommer att passa samtliga av våra behov även i framtiden.” 

– C.E

>4 000

Besök i vår Församlings-kalender

ca 12 000/år

Budskap ur vår process-motor

+36%

Bokade dop genom vårt arbete med kyrkan

Några inlägg…

BUI

Read more
8 januari, 2016 0

Om WITS

Med en både bred och djup teknisk erfarenhet kring olika typer av digitala lösningar, integrationer och systemanalyser i kombination med marknadsteori både ifrån högskolor och IHM samt praktik ifrån kundernas[…]

Read more
29 augusti, 2014 0

Känner du dig nonchalerad?

9% av dina kunder kommer troligen aktivt välja en konkurrent, 14% kommer byta för att de är missnöjda med produkten men hela 68% kommer lämna er bara för att de[…]

Read more
8 januari, 2014 0

Say Hello

Vi har inget opersonligt kontaktformulär.
Ring oss istället, eller maila era kontaktuppgifter – så bjuder vi på lunch eller kaffe!

[ ]